Kategorijos
Visi Verslas Klausimai TOP MOTERYS Renginiai Startup Idėjos E.Įrankiai Video Pilna svetainė
Array
(
  [tools.php] => Visi
  [tools.php?id=1] => Finansavimas
  [tools.php?id=2] => Praktiškos
  [tools.php?id=3] => Verslas
  [tools.php?id=4] => Laisvalaikis
  [tools.php?id=5] => Bendravimas
  [tools.php?id=6] => Išsilavinimas
  [tools.php?id=7] => Žinios + Žurnalai
)
Visi Finansavimas Praktiškos Verslas Laisvalaikis Bendravimas Išsilavinimas Žinios + Žurnalai

Verslumo skatinimo fondas

2014-06-16 11:22:41
Sukurta 2009 m (Lietuva)
www.invega.lt/lt/paslaugos/lengvatines-paskolos/verslumo-skatinimo-fondas.htm
KAM SKIRTA?
Verslumo skatinimo fondo tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, naudojantis finansų inžinerijos priemone, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą bei naujų darbo vietų kūrimą. Priemonės įgyvendinimas (paskolų teikimas ir dalinis paskolų palūkanų kompensavimas, subsidijos darbuotojų darbo užmokesčiui) yra derinamas su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus.
KAIP GALIMA NAUDOTI
Vienos palankiausių sąlygų verslo pradžiai sudarytos pagal Verslumo skatinimo priemonę. Dėl lengvatinių paskolų (iki 86 tūkst. Lt) iš Verslumo skatinimo fondo (VSF) į kredito unijas gali kreiptis fiziniai asmenys, siekiantys pradėti ar jau plėtojantys pradėtą verslą, taip pat įmonės iki 1 metų. Paskola gali būti skirta tiek investicijoms, tiek apyvartai. Gavusieji VSF paskolą gali pasinaudoti INVEGA garantija, taip pat susigrąžinti 95 proc. sumokėtų palūkanų. Lengvatinė paskolos pradedantiesiems verslą busteikiamos iki 2015 m. rugsėjo 30 d., grąžinimo terminas - 2018 m. pabaiga.KŪRĖJAS
UAB "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA)