Kategorijos
Visi Verslas Klausimai TOP MOTERYS Renginiai Startup Idėjos E.Įrankiai Video Pilna svetainė
Klausimai
Array
(
  [questions.php] => Visi
  [questions.php?id=26] => Darbuotojai
  [questions.php?id=27] => Marketingas ir pardavimai
  [questions.php?id=28] => Mokesčiai
  [questions.php?id=29] => Reklama ir RSV
  [questions.php?id=30] => Technologijos
  [questions.php?id=31] => Teisė
  [questions.php?id=32] => Finansavimas
  [questions.php?id=33] => Verslo pradžia
)
Visi Darbuotojai Marketingas ir pardavimai Mokesčiai Reklama ir RSV Technologijos Teisė Finansavimas Verslo pradžia

Pramogų parkas sodyboje ir žemės ūkio paskirties teritorijoje

Teisė

Aušra Maliauskaitė-Embrektė
2016-11-21 13:51:23

Dėl leidimų vykdyti pramogų parko veiklą

Bendruoju atveju pramogų parko (išskyrus ekstremalias pramogas) veikla pagal galiojančius teisės akus nėra licencijuojama, ar veikla, kuriai reikalingas leidimas. Tačiau pažymėtina, jog pramogų parko veikla turi atitikti nustatytus saugos reikalavimų. Taip pat reikėtų parengti saugaus elgesio nuotykių parke taisykles, ir pramogų parko lankytojus su jomis supažindinti bei užfiksuoti supažindinimo faktą. Tai gali būti įgyvendinama įvairiais būdais, pavyzdžiui, numatyti, kad bilietai parduodami tik įsipareigojus laikytis pramogų parko taisyklių arba pateikiant pasirašyti atskirą dokumentą.
Leidimas ekstremalioms pramogoms organizuoti reikalingas tais atvejais, kai planuojama organizuoti pramogas kaip šuoliai parašiutu, skrydžiai oro balionais ir dirižabliais. Šių pramogų veiklai leidimų išdavimą kontroliuoja Civilinės aviacijos administracija, vadovaudamasi LR Susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymu „Dėl civilinės aviacijos administracijos nuostatų patvirtinimo“ Nr. 182. Organizuojant lenktynės klasifikuojamais automobiliais be reikalavimų laikytis Kelių eismo taisyklių, reikalinga gauti kelio, kuriame organizuojamos pramogos, valdytojo sutikimą. Atskiroms pramogoms, kurių organizavimui reikalingos tokios priemonės, kaip laivai, motociklai ir panašūs registruotini objektai, pramogų parko veikloje šie gali būti naudojami tik juos įregistravus teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl žemės paskirties keitimo

Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į žemės ūkio paskirties sklypo naudojimo būdą, kuris numatomas teritorijų planavimo dokumentuose. Įstatymai numato penkias žemės ūkio paskirties sklypo naudojimo kryptis. Pramogų parkas galėtų būti įrengiamas tik rekreacinio naudojimo žemės sklype, tačiau laikantis numatytų sąlygų. Pagal 2005 m. sausio 20 d. Aplinkos ministro įsakymą „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ Nr. 3D-37/D1-40 rekreacinio naudojimo žemės sklypai skirti kaimo turizmo paslaugoms teikti, tuo tarpu, „kaimo turizmo“ sąvoką įstatymas apibrėžia kaip savarankišką, už užmokestį turistams kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, teikiamą apgyvendinimo paslaugą, kai kartu sudaromos sąlygos tenkinti maitinimo, poilsio, pramogų ar renginių organizavimo poreikius. Taigi pagal galiojantį reglamentavimą žemės ūkio paskirties žemėje įrengti tik pramogų parką, neteikiant kitų, į kaimo turizmo sąvoką patenkančių paslaugų, galimybė nenumatyta.

Dėl statybos leidimo

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Įstatymas) reglamentavimą, naujo statinio statybos atveju reikalaujama gauti statybos leidimą, kurį išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Įstatymas sąvoką „statinys“ apibrėžia kaip nekilnojamąjį daiktą (pastatą arba inžinerinį statinį), turintį laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. Taigi statybos leidimas reikalingas tuomet, kai statomos pastatas ar inžinerinis statinys, atitinkantis statinio sąvokos apibrėžimą.
Pažymėtina, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.