Kategorijos
Visi Verslas Klausimai TOP MOTERYS Renginiai Startup Idėjos E.Įrankiai Video Pilna svetainė
Klausimai
Array
(
  [questions.php] => Visi
  [questions.php?id=26] => Darbuotojai
  [questions.php?id=27] => Marketingas ir pardavimai
  [questions.php?id=28] => Mokesčiai
  [questions.php?id=29] => Reklama ir RSV
  [questions.php?id=30] => Technologijos
  [questions.php?id=31] => Teisė
  [questions.php?id=32] => Finansavimas
  [questions.php?id=33] => Verslo pradžia
)
Visi Darbuotojai Marketingas ir pardavimai Mokesčiai Reklama ir RSV Technologijos Teisė Finansavimas Verslo pradžia

Kokių sertifikatų ar leidimų reikia norint prekes importuoti į Lietuvą ir prekiauti jomis Europoje?

Teisė

Aušra Maliauskaitė-Embrektė
2016-11-02 13:02:31

Prieš pradedant vykdyti bet kokią importo į Lietuvą procedūrą, asmuo turi būti registruotas Muitinės prievolininkų registre. Registravimo procedūra reglamentuojama 2015 m. gruodžio 16 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu „Dėl asmenų registravimo muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“ Nr. 1B-975.

Norint Lietuvoje prekiauti prekėmis, kurių kilmės šalis yra trečioji valstybė, privalu atlikti teisės aktų numatytas prekių importui keliamus reikalavimus.

Pastebėtina, kad ketinant importuoti kosmetikos prekes, vertėtų atsižvelgti į tai, kad šiai prekių kategorijai taikomos produktų saugos bei ženklinimo taisyklės, derinamos su tarptautiniais standartais. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 (toliau – Reglamentas) dėl kosmetikos gaminių numato taisyklės, kurias turi atitikti visi rinkai pateikiami kosmetikos gaminiai, kad būtų užtikrintas vidaus rinkos veikimas ir žmonių sveikatos apsauga.

Teikiant kosmetikos priemones į rinką turi būti pateikta atitinkama informacija vartotojams: (i) atsakingo asmens pavadinimas arba registruotas pavadinimas bei adresas; (ii) nominalus turinys, nurodytas masės arba tūrio vienetais pakavimo metu; (iii) data, iki kurios tinkamomis sąlygomis laikomas kosmetikos gaminys išlaiko savo pirminę funkciją; konkretūs nurodymai dėl atsargumo priemonių, kurių reikės laikytis naudojant; (iv) gamybos partijos numeris arba kosmetikos gaminių identifikavimo nuoroda. Jeigu to padaryti neįmanoma dėl praktinių priežasčių; (v) kosmetikos gaminio funkcija, nebent tai aišku pagal jo pateikimą; (vi) ingredientų sąrašas. Kiti platintojui, į rinką pateikiančiam kosmetikos gaminius, keliami reikalavimai numatyti Reglamente ir už bet kokį jame numatytų taisyklių nesilaikymą tiesiogiai atsako prekę iš trečiųjų šalių realizuoti pateikęs platintojas.
Pažymėtina, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.