Kategorijos
Visi Verslas Klausimai TOP MOTERYS Renginiai Startup Idėjos E.Įrankiai Video Pilna svetainė
Klausimai
Array
(
  [questions.php] => Visi
  [questions.php?id=26] => Darbuotojai
  [questions.php?id=27] => Marketingas ir pardavimai
  [questions.php?id=28] => Mokesčiai
  [questions.php?id=29] => Reklama ir RSV
  [questions.php?id=30] => Technologijos
  [questions.php?id=31] => Teisė
  [questions.php?id=32] => Finansavimas
  [questions.php?id=33] => Verslo pradžia
)
Visi Darbuotojai Marketingas ir pardavimai Mokesčiai Reklama ir RSV Technologijos Teisė Finansavimas Verslo pradžia

Įdarbinimas pagal individualią veiklą pagal pažymą.

Darbuotojai

Eglė Paulauskytė
2015-10-27 15:56:12

Veikla pagal individualios veiklos pažymą bei darbo santykiai pagal darbo sutartį yra iš esmės skirtingi. Galite pasirinkti abu variantus, t.y. vykdyti kartu su kitais asmenimis veiklą pagal individualios veiklos pažymą (pvz. sudarant jungtinės veiklos sutartį) arba įdarbinti kitus asmenis vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 99 str.

Asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, gali sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Civiliniame kodekse 6.969 str. nustatyta, kad jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių) kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai. Pelnas, gautas iš jungtinės veiklos, paskirstomas partneriams proporcingai kiekvieno jų indėlio į bendrą veiklą vertei, jei ko kito nenustato jungtinės veiklos sutartis. Tokia sutartis yra reikalinga tam, kad būtų nustatyti jūsų ir partnerio tarpusavio santykiai – teisės ir pareigas vykdant tokią veiklą. Pažymėtina, kad jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti rašytinė, o įstatymo numatytais atvejais – notarinės formos. Jeigu sutarties formos reikalavimų nesilaikoma, sutartis tampa negaliojanti. Iš jungtinės veiklos gautos pajamos priskiriamos individualios veiklos pajamoms ir apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos. Dėl darbo su kasos aparatu, dviem individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą vykdantiems fiziniams asmenims, apribojimų Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato.

Pažymėtina, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.