Kategorijos
Visi Verslas Klausimai TOP MOTERYS Renginiai Startup Idėjos E.Įrankiai Video Pilna svetainė
Klausimai
Array
(
  [questions.php] => Visi
  [questions.php?id=26] => Darbuotojai
  [questions.php?id=27] => Marketingas ir pardavimai
  [questions.php?id=28] => Mokesčiai
  [questions.php?id=29] => Reklama ir RSV
  [questions.php?id=30] => Technologijos
  [questions.php?id=31] => Teisė
  [questions.php?id=32] => Finansavimas
  [questions.php?id=33] => Verslo pradžia
)
Visi Darbuotojai Marketingas ir pardavimai Mokesčiai Reklama ir RSV Technologijos Teisė Finansavimas Verslo pradžia

Darbuotojų siuntimas dirbti į Norvegiją.

Darbuotojai

Eglė Paulauskytė
2015-09-01 12:03:23

Iš pateiktų aplinkybių nėra visiškai aiški faktinė situacija, t. y. ar tas pats darbuotojas siunčiamas dirbti į Norvegiją ir Lietuvoje nedirba ar darbuotojas dirba tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje, kiek laiko per metus darbuotojas dirba Norvegijoje / Lietuvoje. Bet kuriuo atveju, nuotolinio darbo sutartis čia negalėtų būti sudaryta.

Dėl darbo sutarties. Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes gali būti sudaryta:
 1. darbo sutartis, darbuotojo darbo vietą numatant Lietuvoje. Tokiu atveju darbuotojo vykimas dirbti į Norvegiją būtų laikomas komandiruote, todėl darbuotojui turėtų būti mokami dienpinigiai bei kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos. Jei asmuo Norvegijoje dirba ilgiau nei 183 dienas per metus, tai jau nebūtų laikoma komandiruote;
 2. darbo sutartis, darbuotojo darbo vietą numatant Norvegijoje. Tokiu atveju galima numatyti, kad darbuotojui taikoma Lietuvos teisė (žinoma, galima numatytai, kad taikoma Norvegijos teisės). Tačiau nepaisant darbo sutarčiai šalių susitarimu nustatytos taikytinos teisės, darbuotojui turėtų būti taikomos imperatyvios (privalomosios) Norvegijos teisės normos. Imperatyvios nuostatos yra susijusios su maksimaliu darbo ir minimaliu poilsio laiku; b) minimalių mokamų metinių atostogų trukme; c) minimaliu darbo užmokesčiu, įskaitant apmokėjimą už viršvalandinį darbą; d) laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojų darbo sąlygomis; e) darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygomis; f) jaunų, nėščių, neseniai pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų apsauga darbe; g) diskriminacijos darbe draudimu. Taip pat pažymėtina, kad jei darbuotojas dirbs ir Lietuvoje, tuomet vykimas dirbti į Lietuvą bus laikomas komandiruote ir turės būti mokamos su komandiruote susijusios išmokos;
 3. kilnojamojo pobūdžio darbo sutartis. Tai, kad darbas yra kilnojamojo pobūdžio, turi būti aiškiai įvardyta sutartyje. Kai darbo sutartyje sulygta, jog darbas yra kilnojamojo pobūdžio, išvykimas iš nuolatinės darbo vietos nelaikomas komandiruote. Tokiu atveju darbuotojui nemokami dienpinigiai, bet kompensuojamos su kilnojamuoju darbu susijusios padidėjusios išlaidos (reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 116 patvirtintame „Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos apraše“).
Dėl mokesčių Lietuvoje, jei mokesčiai mokami Norvegijoje. Jei atlyginimą ir mokesčius už darbuotoją, dirbantį Norvegijoje, mokate Norvegijoje, Lietuvoje mokesčių mokėti nebereikia.

Pažymėtina, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.