Kategorijos
Visi Verslas Klausimai TOP MOTERYS Renginiai Startup Idėjos E.Įrankiai Video Pilna svetainė
Renginiai
Array
(
  [events.php] => Visi
  [events.php?id=39] => Verslumas / Entrepreneurship
  [events.php?id=40] => Mokymai / Training
  [events.php?id=41] => Konkursas / Contest
  [events.php?id=43] => Verslo parama / Business funding
  [events.php?id=44] => Paroda / Exhibition
)
Visi Verslumas / Entrepreneurship Mokymai / Training Konkursas / Contest Verslo parama / Business funding Paroda / Exhibition

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „INOPATENTAS“

Verslo parama / Business funding
2017-07-17 - 2020-11-30
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „INOPATENTAS“.

Finansavimo tikslas.

Paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, taip stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.

Finansuojamos veiklos:
Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu;
Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 3 041 010 Eur (trijų milijonų keturiasdešimt vieno tūkstančio dešimties eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pagal Aprašą numatoma skelbti tris kvietimus teikti paraiškas. Pagal pirmąjį ir antrąjį kvietimus teikti paraiškas numatoma skirti po 912 303 Eur (devynis šimtus dvylika tūkstančių tris šimtus tris eurus), pagal trečiąjį – iki 1 216 404 Eur (vieno milijono dviejų šimtų šešiolikos tūkstančių keturių šimtų keturių eurų).

Kam?
Juridiniams asmenims

Kada?
2017-07-17

Kaina:
Nemokamai